Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/ommalas3/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Záruka

Záruka

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, pripadne prirodzené opotrebovanie výrobku. Naša záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby, ktoré vylučujú zmenu zfarbenia rudraksha korálok alebo zhoršenie kvality počas ich nosenia. Záruka nezahŕňa ani zmenu zafarbenia kovov vrátane opotrebovania pozlátenia, pretože to je bežne spôsobené chemickou reakciou, ktorá je jedinečná pre užívateľa.